[Thần Giám] Quyển 5 – Chương 8: Tam môn thắt cổ

QUYỂN 5: TÁI CHIẾN ĐÔNG SƠN ĐỆ NHẤT

Chương 8: Tam môn thắt cổ

raymond-hanhao-324

(Artist Raymond -hanhao)

Khí âm hàn trước mắt ngày càng nặng, sát khí bao phủ xung quanh lại nhạt đi. Đường Thời không ngờ, bên trong Chính Khí tông thế mà lại có nơi tà môn như vậy.

Nhưng mà nơi này có lẽ không có quan hệ gì với Chính Khí tông, bọn họ chỉ tình cờ phát hiện nơi này mà thôi.

Đường Thời tới chỗ giếng kia, dưới nước u ám, tăm tối, dù bước nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại hai dấu chân ở đáy nước, phải đã rất nhiều năm không có ai đến đây mới có thể như vậy.

Read More »